Ștefan Petrică: Continuitatea și Dezvoltarea Grădinarilor în Prim-Plan

Grădinari, 17 mai 2024 – Ștefan Petrică, actualul primar al comunei Grădinari, își anunță candidatura pentru un nou mandat, promițând să continue dezvoltarea și modernizarea comunei. Sub deviza „Împreună construim pentru GRĂDINARI!”, Petrică se angajează să aducă un plus de valoare și să implementeze proiecte ambițioase menite să îmbunătățească viața tuturor locuitorilor.

Realizările Notabile ale Mandatului Actual

Pe parcursul ultimilor trei ani, Ștefan Petrică a demonstrat dedicare și eficiență prin numeroase realizări:

 • Infrastructură educațională: Amenajarea curților școlilor, locurilor de joacă și spațiilor verzi în satele Zorile și Grădinari, împrejmuirea școlii din Zorile.
 • Protejarea patrimoniului: Repunerea Monumentului de la Grădinari la loc de cinste și întreținerea monumentelor existente.
 • Siguranță și iluminat public: Implementarea unui sistem de monitorizare video a comunei și extinderea iluminatului stradal în două zone.
 • Îmbunătățirea drumurilor: Pietruirea a aproximativ 10 străzi, facilitând accesul și deplasarea locuitorilor.

Proiecte în Derulare

Pe lângă realizările deja obținute, Ștefan Petrică are în derulare proiecte majore care vor transforma Grădinariul într-o comună modernă și bine dezvoltată:

 • Actualizarea planului urbanistic general și bornarea teritoriului administrativ.
 • Asfaltarea, reabilitarea și reparația a 8 km de străzi comunale.
 • Amenajarea curții școlii și a locurilor de joacă din satul Tântava.

Proiectele Viitoare ale lui Ștefan Petrică

Cu un nou mandat, Ștefan Petrică își propune să aducă și mai multe îmbunătățiri comunei, având în plan următoarele proiecte:

 1. Rețea de canalizare și extinderea rețelei de apă potabilă.
 2. Înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în Grădinari, Tântava și Zorile.
 3. Construcția unei baze sportive și de agrement, finalizarea construcției vestiarelor și împrejmuirea bazei sportive.
 4. Reabilitarea și amenajarea exterioară a școlii din Zorile.
 5. Extinderea școlii cu clasele I-IV din Tântava, incluzând grup sanitar și sală multifuncțională.
 6. Amenajarea trotuarelor și rigolelor carosabile pentru scurgerea apei pe o distanță de 30 km în toate satele comunei.
 7. Construcția unui centru medical uman și a unei noi clădiri pentru Primăria Grădinari.
 8. Construcția unui cămin cultural și a unui centru pentru persoane vârstnice.
 9. Amenajarea unei zone de agrement și recreere în satul Tântava.
 10. Înființarea unei grădinițe cu program prelungit.

Apel către Comunitate

„Împreună pentru GRĂDINARI!” nu este doar un slogan, ci o promisiune de a continua munca dedicată și de a aduce prosperitate comunei. Ștefan Petrică face un apel către toți locuitorii să-i acorde sprijinul pentru a putea finaliza proiectele începute și pentru a implementa noile inițiative.

„Votând pentru mine, votați pentru un viitor mai bun pentru Grădinari, pentru un loc unde copiii noștri să crească frumos și să rămână aproape de casă”, a declarat Ștefan Petrică.

Ștefan Petrică a demonstrat că este un lider dedicat și eficient, iar cu sprijinul comunității, va continua să transforme comuna Grădinari într-un loc mai bun pentru toți locuitorii. Votați pentru continuitate și dezvoltare, votați Ștefan Petrică!

Related Post